Svendborg borgerlige skyttelaug Svendborg Borgerlige Skyttelaug  
 
 
Svendborg borgerlige skyttelaug
 
 
01topfoto.jpg
04topfoto.jpg
02topfoto.jpg
10topfoto.jpg
06-topfoto.jpg
05-topfoto.jpg
08topfoto.jpg
07topfoto.jpg
09topfoto.jpg
03topfoto.jpg
 
 
 
 

Aktiviteter i året 2010

BLADET

2010 nr. 1
  2010 nr. 2
  2010 nr. 3   2010 nr. 4

Generalforsamling

Onsdag den 3. Marts 2010 kl. 18.15 i Svendborg Borgerlige
Skyttelaug. Hotel Svendborg, Centrumpladsen, 5700 Svendborg.

Formanden Jacob Thrane bød velkommen til de 28 fremmødte medlemmer på Hotel Svendborg.

Til dirigent valgtes sekretær Michael Mortensen, som konstaterede lovligheden af generalforsamlingen, da datoen for generalforsamlingen var offentliggjort allerede for et år siden i Skyttelavstidende.

Formanden aflagde beretning om laugets bedrifter i det forgangne år.

Kasserer Svend Madsen aflagde regnskab og budget.Regnskabet udviste et overskud på kr. 21.496 samt en egenkapital på kr. 23.987.Der er hensat kr. 131.831 til vedligeholdelse af skyttehuset.Bestyrelsens plan for år 2009 er gennemført og ”spareåret” har skabt det ønskede resultat, dog manglede der kr. 8.001 i at opnå budgetttet for år 2009.Under gennemgangen af regnskabet blev en del af regnskabsposterne diskuteret og uddybende forklaringer blev afgivet af kassereren og bestyrelsen.Regnskab og budget blev herefter godkendt.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt.

Til bødemester blev Jan S. Pedersen, Kim Vermø og Mikkel Schmeltz valgt.

Formanden Jacob Thrane blev genvalgt som formand.

Der var genvalg til Svend Madsen, Poul Erik Andersen og Michael Mortensen.

Suppleanterne Ove Christiansen og Ole Hilsberg blev genvalgt.

Erik Potempa og Poul H. Pedersen blev valgt til revisorer.

Som arkivar blev Torben Engelbrecht Knudsen valgt.

I restaurationen blev John Lund valgt som ny ansvarlig med hjælp fra Kenneth Jensen

Der var genvalg til alle øvrige tilforordnede.

Skydelederen aflagde beretning for de foretagne skydninger. Skydelister forefindes hos skyde-lederen.
Den obligatoriske skudfordeling skete derefter ved lodtrækning.

Som ekstra punkt på dagsordnen havde iT-udvalget en gennemgang af vores ajourførte hjemmeside.Udvalget havde scannet alle billeder af Konger og Prinser, ligesom de havde lagt vores jubilæumsbog ind som punkt på hjemmesiden.Det er planen at alle øvrige billeder, referater samt relevante oplysninger om lavets arrangementer skal samles på hjemmesiden.
Siderne bliver løbende opdateret og det vil således være muligt at kunne tilmelde sig via hjemmesiden.

Under punktet eventuelt havde vores tidligere prins Lars Thomsen bedt om ordet.Han ville gerne på generalforsamlingen lufte ideen om at flytte 3. Pinsedagsarrangementet til Pinselørdag.
Dermed skulle der blandt andet være mulighed for at deltage i hele dagens arrangement incl. aftenfest, uden at være presset på at man skulle på arbejde næste dag.  

Dirigenten takkede derefter for god ro og orden, inden han bød velbekomme til den traditionelle spisning.

Årets spisning var stegt flæsk med persillesovs i rigelige mængder og alle tilstedeværende fik hvad de kunne spise.

Svendborg, den 21. april 2010.

Michael Mortensen
Sekretær

 

Forskydning

3. PINSEDAG

Skydning

Aftenfest

Efterårs skydning

Efterårs fest

 
Seneste nyt

Indmeldelse i Svendborg Borgerlige Skyttelaug

klik her

 

Tilmeld dig til betalingsservice

klik her

 

23. juni 2017

Sct. Hans i skyttehuset

Igen i år var tilslutningen stor til dette nye tiltag i Skyttelauget.


13. oktober 2016

Skyttelaugets første flag

Lidt foto fra arkivet


12. maj 2016

Skyttelaugets fane konserveres

 
 
  Svendborg Borgelige Skyttelaug- 2012 - SBS ©