Svendborg borgerlige skyttelaug Svendborg Borgerlige Skyttelaug  
 
 
Svendborg borgerlige skyttelaug
 
 
06-topfoto.jpg
08topfoto.jpg
10topfoto.jpg
05-topfoto.jpg
01topfoto.jpg
02topfoto.jpg
04topfoto.jpg
09topfoto.jpg
03topfoto.jpg
07topfoto.jpg
 
 
 
 

Laugets historie

 

Svendborg borgelige skyttelaugI år 2005 fyldte Skyttelauget 190 år.

Lauget blev grundlagt i enevældens tid, og våbnene var forladere.

Formålet var at afholde en årlig skiveskydningskonkurrence med efterfølgende bal.

Det er det også i dag!

I 1990 udgav Skyttelauget en bog: "Strejfskud gennem 175 år". Bogen beskriver indgående Laugets historie og traditioner, den er rigt illustreret med mange flotte historiske fotos.

I bogen fortælles blandt andet:

"Da man nåede op i 1800-tallet blev Det borgerlige Skyttelaug til gavn og fornøjelse for borgerskabet. Det var blandt de første skydeselskaber i landet.

Om der har været vedtægter fra den første tid vides ikke, men Skyttelauget har uden tvivl været for den mere velhavende borgerstand, og der har fra starten været afholdt en sommerfest og en vinterfest.

Først i 1843 udarbejdes egentlige love, og de var så omfattende, at de nåede op på 31 paragraffer. Det nævnedes i en indledning, at selskabets formål har været at afholde skiveskydning og bal.

Helt fra de tidlige år af Laugets historie har 3. Pinsedag været en festdag for folket. Mange stod tidligt op for at følge skytterne igennem byen til amtmand, borgmester, skyttekonge og prins og videre ad stien ud til Christiansminde. Mens skytterne passede deres arbejde og frokost, festede folk videre ude på Engen. Der blev arrangeret folkedans, gymnastikopvisninger og efterhånden kom gøgl til.

Der kom tusinder af mennesker fra hele Sydfyn, og højdepunktet blev, at 3. Pinsedag som det eneste sted i landet blev halv helligdag. De fleste butikker lukkede, for der var simpelthen ingen mennesker i byen!"

I dag er der ikke længere lukket i skoler og forretninger 3. Pinsedag. Men Laugets traditioner holdes stadig i hævd, og mange mennesker kommer til Christiansminde denne dag for at more sig, og hilse på de nye regenter når skydningen er overstået.

Download STREJFSKUD - som PDF - Filen fylder 20 MB
 
 
Seneste nyt

Indmeldelse i Svendborg Borgerlige Skyttelaug

klik her

 

Tilmeld dig til betalingsservice

klik her

 

23. juni 2017

Sct. Hans i skyttehuset

Igen i år var tilslutningen stor til dette nye tiltag i Skyttelauget.


13. oktober 2016

Skyttelaugets første flag

Lidt foto fra arkivet


12. maj 2016

Skyttelaugets fane konserveres

 
 
  Svendborg Borgelige Skyttelaug- 2012 - SBS ©