Svendborg borgerlige skyttelaug Svendborg Borgerlige Skyttelaug  
 
 
Svendborg borgerlige skyttelaug
 
 
09topfoto.jpg
08topfoto.jpg
06-topfoto.jpg
03topfoto.jpg
10topfoto.jpg
01topfoto.jpg
02topfoto.jpg
07topfoto.jpg
05-topfoto.jpg
04topfoto.jpg
 
 
 
 

Generalforsamling 2014

Onsdag den 5. Marts 2014 kl. 18.15 i

Svendborg Borgerlige Skyttelaug

på Hotel Svendborg.

 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 3.

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Revideret regnskab fremlægges.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent, indskud og bøder.
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 
 8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
 9. Valg af tilforordnede: Fanebærer og Billedarkivar
 10. Valg af 2 måltagere for stikskud.
 11. Valg af 5 skivekontrollører.
 12. Skydeliste fremlægges.
 13. Skudfordeling ved lodtrækning.
 14. Eventuelt.
 

Svendborg Borgerlige Skyttelaug
Generalforsamling onsdag d. 5. marts 2014

 

Formand Lars Erik Nielsen bød velkommen til 41 fremmødte medlemmer

 1. Valg af dirigent, Valg af dirigent blev Verner Sørensen og så var vi 42 medlemmer. Dirigenten fik fastslået at generalforsamlingen var lovlig.
 2. Formanden og udvalgsformændene aflægger beretning. Formand Lars Erik Nielsen aflagde årets beretning.
  Og vi blev 43 fremmødte.  Af højdepunkter for året der er gået, blev nævnt; forskydningerne, 3. Pinsedag, Rotary besøg i skyttehuset, Åbent hus arrangement i anledning af årets friluftskommune, idrætsskydning, efterårs skydning og ikke mindst efterårs festen.
  Der blev spurgt om aftensfesten, formanden fortalte at det var besluttet på tidligere generalforsamling at aflyse denne, på grund af manglende tilmeldinger.
  Vedtægterne på hjemmesiden skal opdateres, da det ikke er de nyeste der ligger der. Formanden beretning blev godtaget, der var intet nyt fra udvalgsformand
 3. Revideret regnskab fremlægges.
  Regnskabet blev aflagt af Svend Madsen. Af nøgletal kan nævnes at årets resultat er -4.009,- kr.
  Forslag blev lavet til at spare lidt på sølvtøj og måske have flere vingaver. Dette er taget til efterretning.
  Regnskabet blev godkendt.
  Budgettet blev fremlagt.
  Forslag om udlejning af skyttehuset blev lavet.
 4. Indkomne forslag.
  Formanden fremlage bestyrelsen forslag til forandring pga. lave medlemstal.
  Dette gav anledning til livlig debat. Under denne debat kom der en del forslag frem. Fast antal fasteskytter. Tage fat i kommunen for bedre opbakning til 3. pinsedag. Et militær orkester i stedet for Peder Most Gardens få fremmødte. En Rosenfest som tema til en aftenfest. Det nye byråd skal være med til at give de gamle traditioner om 3. pinsedag tilbage. Drop morgenvandringen, så kan man stå lidt senere op. Tag kontakt til Abenraa Skytteforening. Pinseaftenfesten skal flyttes til anden dag, dog ikke en lørdag. Og 3. Pinsedags skydning og frokost må ikke flyttes til anden dato.
  Bestyrelsen valgte at trække forslaget tilbage.
  Poul Erik Andersen, Michael Mortensen og Peter Diget fremlagde et bud på hvordan jubilæet i 2015 kunne blive, dette blev mødt med bred tilslutning og gode kommentarer.
 5. Fastsættelse af kontingent, indskud og bøder
  Kontingent er fortsat uændret, og ny bødemester i stedet for Mikkel Schmeltz, blev Morten Nielsen. Kim Vermø modtog genvalg
 6. Valg af formand.
  Lars Erik Nielsen blev genvalgt som formand
 7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  Bestyrelses medlemmerne blev genvalgt: Ove Christiansen, Poul Erik Andersen, Michael Mortensen og Svend Madsen.
  Suppleanterne blev genvalgt: Lars Thomsen og Morten Boye
 8. Valg af 2 revisorer.
  Genvalg af revisorer: P.H. Pedersen og Kim Galsgaard
  Genvalg af suppleanter: Bjarne Kristensen og Mogens Nielsen
 9. Valg af tilforordnede.
  Genvalg af tilforordnede: Fanebærer Ove Christiansen, og Billedarkivar Lars Thomsen.
 10. Valg af 2 måltager for stikskud.
  Måltagere for stikskud: Formand og Skydeleder.
 11. Valg af 5 salonskive kontrollører.
  Genvalg af salonskive kontrollører: Carl Victor Hansen, Erik Potempa,
  Ove Christiansen, Michael Mortensen og Per Ingemann.
 12. Skydeliste fremlægges
  Skydeliste fremlagt
 13. Skudfordeling ved lodtrækning.
  Skudfordelings lodtrækningen foregik meget usædvanlig, men yderst tidsbesparende, og med samme tilfældighed som normalt.
 14. Eventuelt.
  Et par gode forslag blev frembragt under eventuelt.
  Morten Nielsen: Hvis man udebliver fra et arrangement, man er tilmeldt, så skal man stadig betale.
  Svend Madsen: Vil gerne fortsætte som kasser, men kommer der ikke flere medlemmer og annoncører går han ud af bestyrelsen om 2 år.
  Carl Victor Hansen: Vil personlig sørge for 7 nye medlemmer. Og opfordrede resten af skyttebrødrene til også at komme med nye medlemmer.
 
Seneste nyt

Indmeldelse i Svendborg Borgerlige Skyttelaug

klik her

 

Tilmeld dig til betalingsservice

klik her

 

23. juni 2017

Sct. Hans i skyttehuset

Igen i år var tilslutningen stor til dette nye tiltag i Skyttelauget.


13. oktober 2016

Skyttelaugets første flag

Lidt foto fra arkivet


12. maj 2016

Skyttelaugets fane konserveres

 
 
  Svendborg Borgelige Skyttelaug- 2012 - SBS ©